Šta dobijate ugradnjom video nadzora

Šta konkretno dobijate ugradnjom ip kamera za video nadzor?

Ukoliko ste zaista zabrinuti za bezbednost i želite da u svakom trenutku znate šta se zbiva u vašem domu ili poslovnom prostoru, kamere mogu umanjiti vašu zabrinutost. Ugradnjom nadzornih kamera dobijate mogućnost da uživo pratite sve što se dešava kod kuće ili na poslu a snimljeni video materijal možete kasnije i pregledavati.

Brojne su koristi koje možete imati od ugradnje kamera. Možete snimati bukvalno svaki ćošak svoje kuće ili radnje, možete videti ljude koji prilaze vašoj kući a možete čak i uhvatiti lopova na delu.

Pored navedenog, postavljanjem ip kamera za video nadzor dobijate:

 •      sprečavanje nedozvoljene radnje ili materijalne štete
 •      video dokaz krivičnog dela
 •      zaštitu i nadzor nad decom
 •      nadzor i kontrolu nad zaposlenima
 •      uočavanje propusta u organizaciji i obavljanju posla
 •      podršku alarmnom sistemu radi potpune bezbednosti
 •      povećanje vrednosti imovine
 •      bezbedan i dostojanstven život i rad bez stresa

Brojne su koristi koje vam donosi instaliranje video nadzora na privatan ili poslovni objekat. Ovo je deset dobrih razloga za sigurniji život i rad:

 • Sprečavanje kriminalnih radnji

Vidljivo označen i instaliran video nadzor na poslovnim objektima, sprečiće potencijalne počinioce da izvrše krivično delo. Statistike pokazuju da počionioci krivičnih radnji uvek biraju manje obezbedjene lokacije, obzirom da postavljene ip kamere blokiraju nameru izvršenja krivičnog dela usled straha od sankcije.

 • Otkrivanje počinioca

Efikasan video nadzor omogućava i bržu identifikaciju izvršioca krivičnog dela od strane nadležnih organa. Na ovaj način ubrzava se procesuiranje počinioca a u skladu sa tim i naplata osiguranja i povraćaj štete.

 • Veća produktivnost zaposlenih

Postavljene kamere povećavaju produktivnost zaposlenih i motivišu na rad. Zaposleni neće više “gubiti” vreme na poslu a granica izmedju onih koji “otaljavaju” posao i onih koji vredno rade je jasno vidljiva, tako da raste produktivnost zaposlenih i motivacija za rad.

 • Roditeljska kontrola

Video nadzor postao je pouzdan partner roditeljima u kontroli, vaspitanju i zaštiti dece. Roditelji mogu lako da pristupe video nadzoru i provere da li njihovo dete vreme provodi učeći ili gledajući televizor. Pored toga, roditelji se mogu uveriti i kako se prema njihovoj maloletnoj deci ponašaju osobe kojima su povereni na čuvanje, a koja im to ne mogu sama saopštiti, npr.  deca predškolskog uzrasta.

 • Zaštita od kriminalnih radnji zaposlenih i smanjenje odgovornosti

Video nadzor će vam omogućiti da lako otkrijete ukoliko neki od vaših zaposlenih radnika čini nedozvoljene radnje poput neovlašćenog prisvajanja novca iz kase, iznošenja robe iz radnje, oštećenje imovine i drugo. Na ovaj način počinilac se lako otkriva dok se ostali zaposleni štite od eventualnih optužbi i drugih neprijatnih dogadjaja.

 • Zaštita intelektualne svojine

Još jedna veoma važna prednost video nadzora jeste i zaštita intelektualne svojine od kradje, kopiranja i zloupotrebe. Vaše poslovne ideje i strategije biće zaštićene od pokušaja konkurencije da na nedozvoljen način dodje do njih. Kamere postavljene na strateškim mestima mogu pratiti snimanje i prenos podataka sa računara tako da će svi pokušaji odavanja vaših poslovnih tajni biti osujećeni.

 • Daljinsko upravljanje i pristup nadzoru sa bilo kog računara i mobilnog telefona

Savremeni sistemi video nadzora omogućavaju pristup i podešavanje parametara video nadzora putem smart moblilnih telefona i računara. Daljinskim putem možete podešavati osvetljenje, termostat, uključivanje i isključivanje. Možete primati bezbednosna upozorenja i obaveštenja, pratiti uživo snimanje sigurnosnih kamera i drugo.

 • Unapredjenje poslovanja uočavanjem propusta u organizaciji posla

Bitna prednost sistema video nadzora je u tome što imate mogućnost da pratite način odvijanja i obavljanja posla. Na ovaj način možete otkriti propuste u organizaciji rada i druge nepravilnosti što vam omogućava da  preduzmete  potrebne mere na otklanjanju takvih nedostataka.

 • Poboljšanje usluga analizom navika i potreba potrošača

Putem video nadzora možete analizirati navike i potrebe potrošača i klijenata, njihove sklonosti i reakcije i u skladu sa tim unapredjivati svoje poslovanje.

 • smanjenje stresa – miran san i povećanje osećaja sigurnosti

Najbitnija prednost video nadzora jeste preventivna zaštita i povećanje osećaja sigurnosti. Pod parolom “bolje sprečiti nego lečiti”, postavljanjem video nadzora odvratićete moguće  počinioce od njihove namere a sami ćete se osećati zaštićenije i slobodnije.

Imajući sve navedeno u vidu, video nadzor je odličan izbor da povratite kontrolnu nad svojim životom i poslovanjem. Energiju koju ste do sada trošili na brigu o bezbednosti imovine i ljudi iz svog okruženja, sada možete usmeriti na unapredjenje poslovanja i podizanje kvaliteta života uopšte.

Izaberite neki od naših sistema video nadzora i mirno spavajte i sigurno živite.