Zaštite život, zaštitite imovinu i mirno spavajte!

Da li ste skoro prelistali neki od dnevnih listova? Pljačke, provale, nasilje, postali su ljudska svakodnevnica. Oni koji čine ovakva zlodela veruju da neće biti otkriveni i osudjeni jer protiv njih nema dokaza. Upravo zbog toga, ugradnjom ip kamera i video nadzora, opasnost da se ovako nešto može desiti višestruko se umanjuje.

Video nadzor jedan je od najefikasnijih sistema preventivne zaštite od kriminalnih radnji svake vrste. Najnoviji statistički podaci govore da instaliranje video nadzora može dovesti do smanjenja stope kriminala za čak 48%.

 

Ulaganjem u video nadzor ulažete u svoj život, svoju imovinu i svoj posao!

Ubrzan razvoj modernog društva sa sobom donosi i povećan rizik po imovinu i živote ljudi. Stoga, odgovornost svakog čoveka jeste da preduzme sve raspoložive mere da zaštiti imovinu i obezbedi siguran i kvalitetan život svojoj porodici, zaposlenima i sebi.

Rezultati studije britanskog odeljenja za statistiku (British RDS HO)kažu da ugradnja video nadzora vodi do smanjenja broja provalnih kradja prosečno za 57%, kriminalnih šteta za 37% , a kradja vezanih za vozila 50%. Prema tome, uspostavljanje video nadzora ima za cilj, ne samo zaštitu sopstvenog života i imovine, nego i izgradnju sigurnijeg, pravednijeg i tolerantnijeg društva.

 

 

Ostavite odgovor